פסטיבל עגבנית מגי בירקניה של רוני במשק לוי בתלמי יחיאל

🍅פסטיבל עגבנית מגי בירקניה של רוני במשק לוי בתלמי יחיאל
🍅בימים ד'- ו' בירקניה

מגי במחיר מנצח

פסטיבל עגבנית מגי

פסטיבל עגבניית מגי

מגי במחיר מנצח בירקניה של רוני, תלמי יחיאל